Skip to main content
UBND xã - Công Đoàn xã Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập HLH PN Việt Nam 20/10

Đại hội khuyến học xã Gia Cát khóa V nhiệm kỳ 2023 - 2028.

H

Giao hữu bóng đá nhân dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 năm 2023

Chiều ngày 16/8/2023. Tại sân bóng đá nhân tạo( sư 338 ).

KHAI MẠC LỚP TRUYỀN DẠY LỚP HỌC MÚA SƯ TỬ TẠI THÔN HỢP TÂN

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ TỔ CHỨC KHAI MẠC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC LẦN THỨ 2 NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỔ CHỨC THĂM HỎI, TẶNG QUÀ NHẬN NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 18/4/2023

Đại hội Ban quản lý di tích Chùa Bắc Nga nhiệm kỳ 2023 - 2026.

ĐẠI HỘI BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CHÙA BẮC NGA NHIỆM KỲ 2023 - 2026.

GIẢI BÓNG ĐÁ NAM NĂM 2023 KẾT HỢP NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN

 

Hưởng ứng tuần lễ Áo Dài Việt Nam

 

𝐇ưở𝐧𝐠 ứ𝐧𝐠 “𝐓𝐮ầ𝐧 𝐥ễ Á𝐨 𝐝à𝐢” 𝐯à 𝐤ỷ 𝐧𝐢ệ𝐦 𝟏𝟏𝟑 𝐧ă𝐦 𝐧𝐠à𝐲 𝐐𝐮ố𝐜 𝐭ế 𝐏𝐡ụ 𝐧ữ (𝟖/𝟑), 𝐧𝐠à𝐲 𝐐𝐮ố𝐜 𝐭ế 𝐇ạ𝐧𝐡 𝐩𝐡ú𝐜 (𝟐𝟎/3)

Hội nghị đóng góp ý kiến về sửa đổi Luật đất đai năm 2023.

Subscribe to Văn hóa - Xã hội

About