Skip to main content

Ủy ban nhân dân

1. Đ/c Đặng Đức Sơn - Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: Cơ quan: 3.863805; Di động: 0984511266

Email: mttqgiacat@gmail.com

2. Đ/ c Nguyễn Thị Nhung - Phó chủ tịch UBND xã 

Điện thoại : cơ quan 3.862805;  Di động: 0983178607

3. Đ/c Đặng Văn Đông - Phó chủ tịch UBND xã 

Điện thoại : cơ quan 3.863805; Di động : 0982317848

About