Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

Vị trí địa lý : Gia Cát nằm ở phía đông nam của huyện Cao Lộc 

+ Phía bắc giáp các xã Hải Yến, Hòa Cư, Công Sơn

+ Phía nam giáp xã Tân Liên

+ Phía đông giáp xã Bằng Khánh, Mẫu sơn của huyện Lộc Bình,

+ Phía Tây giáp xã Hợp Thành, xã Mai Pha của thành phố Lạng Sơn.

Về điều kiện tự nhiên: Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là;3681,81ha chiếm 5.8% diện tích tự nhiên của huyện Cao Lộc. Cụ thể Đất phi nông nghiệp có 3570,19ha chiếm 96,97%. đất phi nông nghiệp có 61,62ha chiếm 1,67%. đất chưa sử dụng có 50,00ha chiếm 1.36%.

Về kinh tế xã hội

- Cơ cấu kinh tế :Nông Lâm nghiệp chiếm 94%.

- Thương mại dịch vụ công nghiệp chiếm 6%.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 10%/ năm.

- Tỷ lệ hộ nghèo 36/1.170 chiếm 0.3%

 

About