Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

Tiếp viên trực tiếp

1. Đ / c Đặng Đức Sơn - Bí thư Đảng ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.863805; Di động: 0984511266

Email: mttqgiacat@gmail.com

2. Đ / c Dương Thị Ngọc Hường - Phó Bí thư trực tiếp Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Điện thoại: Cơ quan: 3863686; Di động: 0888397829

E-mail:

3.Đ / c Hoàng Thúy Mười - Phó bí thư Đảng ủy 

Điện thoại: 0987138992

About