Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

Chủ tịch MTTQ xã : Ông  Nông Lê Hoàng số đt liên hệ ; 0916.246.689.

Chủ tịch Hội CCB xã : Ông Lương Như Kiều số đt liên hệ; 0834.492.123.

Chủ tịch hội LHPN xã : Bà Hoàng Thúy Kiều số đt liên hệ; 0977.337.968.

Chủ tịch Hội Nông Dân xã : Ông Dương Quốc Anh số đt liên hệ;

Bí thư Đoàn TNCS HCM xã : Ông Nông Lê Hoàng số đt liên hệ;0916.246.689.

About