Skip to main content
Ngăn ngừa bệnh dại: Lấy phòng là chính

Hiện nay, tình hình bệnh dại trên cả nước đang diễn biến phức tạp, trong đó, trên địa bàn tỉnh có 1 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Bế giảng lớp truyền dạy và thành lập, ra mắt đội múa sư tử dân tộc Nùng xã Gia Cát huyện Cao Lộc
1

Subscribe to Hoạt động Huyện Xã

About