Skip to main content

Bế giảng lớp truyền dạy và thành lập, ra mắt đội múa sư tử dân tộc Nùng xã Gia Cát huyện Cao Lộc

1

Lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ bế giảng

 

Ngày 1/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp truyền dạy múa sư tử dân tộc Nùng thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.

Trong thời gian 3 tháng, từ ngày 2/7/2023 đến ngày 18/9/2023, 22 học viên là người dân trên địa bàn xã Gia Cát đã được các nghệ nhân truyền dạy kỹ năng thực hành, trình diễn một số nghi thức, trò chơi, trò diễn múa sư tử dân tộc Nùng.

Tại đây, các học viên đã báo cáo kết quả học tập thông qua 13 tiết mục trình diễn đặc sắc như: Múa bái lạy thần thánh, múa vui hội, múa võ tay không, múa gậy đơn, múa đinh ba, nhảy bàn, nhảy vòng lửa…

Nhân dịp này, lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng 2 bộ đạo cụ múa sư tử mèo cho UBND xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.

2


Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đại biểu trao tặng 2 bộ đạo cụ múa sư tử mèo cho UBND xã Gia Cát, huyện Cao lộc

 

Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn, tổ chức trong năm 2023 nhằm thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030”.

3


Tiết mục trình diễn báo cáo kết quả học tập do các học viên tham gia lớp truyền dạy trình diễn

 

Lớp truyền dạy được tổ chức không chỉ góp phần hình thành và nâng cao chất lượng hoạt động, kỹ năng thực hành, trình diễn các điệu múa sư tử mèo trong cộng đồng mà còn hình thành sản phẩm văn hóa - du lịch mới, phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách tham quan khi đến với Cao Lộc./.

4

Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.

Nguồn: https://baolangson.vn/van-hoa/614419-be-giang-lop-truyen-day-va-thanh-lap-ra-mat-doi-mua-su-tu-dan-toc-nung-xa-gia-cat-huyen-cao-loc.

About