Skip to main content
Trích yếu Quyết định Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
154-QĐ/ĐU
Ngày ban hành
16-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About