Skip to main content
Trích yếu Quyết định về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Gia Cát huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 tỷ lệ 1/10.000
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Mầm Non xã Gia Cát đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2023 - 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thu hồi đất bà Hứa Thị Niềm dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Trần Văn Lương dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thu hồi đất ông Hứa Văn Tới dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (địa phận thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát - đợt 5
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Thu hồi đất dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (địa phận thôn Hợp Tân, xã Gia Cát - đợt 3) Lộc Văn Cao, Nông Thị Ký
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Quyết định

About