Skip to main content
Trích yếu QĐ phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Số hiệu văn bản
Số 2222/QĐ-UBND
Ngày ban hành
13-07-2021
Lĩnh vực
Loại văn bản

About