Skip to main content

THỰC HIỆN LẮP ĐẶT DỤNG CỤ TDTT ĐƠN GIẢN TẠI SÂN THỂ THAO XÃ

LẮP ĐẶT DỤNG CỤ THỂ DỤC THỂ THAO ĐƠN GIẢN TẠI SÂN THỂ THAO XÃ

Thực hiện Quyết định 318/QĐ-TTgCP về ban hành thực hiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới Nâng cao giai đoạn 2022 - 2025.

Thực hiện tiêu chí số 6 văn hóa. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã đã chỉ đạo các thành viên phối hợp lắt đặt các dụng cụ TDTT đơn giản tại sân Thể thao xã với 5 thiết bị.

dưới đây là một số hình ảnh minh chứng.

134

 

About