Skip to main content

Tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay (Công văn số 705/UBND-NC, ngày 13/6/2023).

 

 

 

Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) gắn với công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, các văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg và công tác PCCC bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra và tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

 

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg, từ nay đến 20/9/2023 quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tại hộ gia đình của mình, đồng thời tăng cường lực lượng tuyên truyền, vận động 50% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tự trang bị một bình chữa cháy và mỗi hộ gia đình ít nhất có một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn; đến ngày 31/12/2023 hoàn thành 100% trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhà ở liền kề từ 05 nhà trở lên gương mẫu tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC và chỉ đạo hoàn thành xây dựng Tổ liên gia an toàn PCCC tại các địa phương xong trước ngày 30/6/2023, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 100% Tổ liên gia an toàn PCCC trong quý III/2023 và tập trung chuẩn bị tổ chức hội thi, hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Tổ liên gia an toàn PCCC xuyên suốt theo từng cấp, từ cấp huyện, cấp tỉnh đến thi chung kết toàn quốc vào năm 2024. Đối với khu chung cư, yêu cầu đơn vị quản lý tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vận động, hướng dẫn hộ gia đình có ban công quây kín bằng lưới sắt kiểu “chuồng cọp” mở lối ra khẩn cấp và rà soát, bảo đảm mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy, nhà từ 02 tầng trở lên có lối thoát khẩn cấp thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái…) để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra./.

    Trên địa bàn xã Gia Cát hiện nay cũng đã thành lập 02 tổ liên gia phòng cháy tại thôn Bắc Nga và Bắc Đông 1.với hơn 10 thành viên.

1

      Nguồn: báo lạng sơn điện tử.

About