Skip to main content
Trích yếu V/v niêm yết, đăng tải tài liệu lấy ý kiến cử tri đối với nội dung nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
479/CV-UBND
Ngày ban hành
15-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About