Skip to main content

Những lưu ý quan trọng khi mua bán ô tô, xe máy từ 15-8

Liên quan đến việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh, điều được nhiều người quan tâm là từ 15-8, khi mua bán xe máy, ô tô cần lưu ý điều gì, chủ xe có bị phạt nếu không đổi biển xe cũ sang biển số định danh?

Theo Khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA, khi bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe (gọi chung là chuyển quyền sở hữu xe), chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi; trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi;

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi; trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định;

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó;

Như vậy, từ 15-8, khi bán xe, chủ xe sẽ phải nộp lại cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi, trừ trường hợp bán xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Điều đó cũng có nghĩa việc mua bán xe máy, ô tô sẽ không kèm theo biển số xe, trừ trường hợp mua bán xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá.

Về thủ tục đăng ký sang tên xe, Khoản 2 Điều 15 Thông tư 24/2023/ nêu rõ, tổ chức, cá nhân mua xe kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này; đưa xe đến để kiểm tra, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ theo quy định. Sau khi kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số.

 

Từ 15-8 tới sẽ cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh (ảnh minh hoạ)

Về việc người dân có bị phạt nếu không đổi biển xe cũ sang biển số định danh, theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023, biển số xe định danh được cấp sẽ theo tổ chức, cá nhân suốt đời nhằm hỗ trợ cho việc quản lý, truy xuất thông tin của phương tiện và thông tin của chủ xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Nếu chủ xe không muốn dùng biển số hiện tại làm biển số xe định danh thì có thể làm thủ tục thu hồi (nếu thuộc diện thu hồi) trước 15-8 để cơ quan quản lý chuyển vào kho số và cấp số đó cho người khác.

Như vậy, với xe đã đăng ký biển 5 số trước 15-8, nếu chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Nếu đã làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số, xe vẫn được phép tham gia giao thông trừ khi chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh.

Cấp đổi sang biển số định danh nếu chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Nguồn: 24h.com

About