Skip to main content

Liên kết mở lớp đào tạo nghề cho lao động Nông Thôn.

XÃ GIA CÁT LIÊN KẾ MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

          Trong tháng 4 năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Gia Cát phối hợp cùng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cao Lộc liên kết mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổng số lớp học nghề được mở là 04 lớp với 140 học viên tham gia học.  Các lớp học nghề gồm học ghép cây ăn quả, lớp trồng Nấm, lớp học chế biến nấu ăn.

          Dưới đây là một số hình ảnh về khai giảng đào tạo

123456

 

About