Skip to main content

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/2023 - 15/6/2023), công bố Kết luận của Bộ Chính trị công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày 15/6/2023, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (15/6/2023 - 15/6/2023), công bố Kết luận của Bộ Chính trị công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí ủy viên Trung ương đảng, đại diện các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

1

 

Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hậu, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện Lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân…

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

2

Tại diễn văn Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Lạng Sơn, miền đất địa đầu, thiêng liêng của Tổ quốc, có truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Mảnh đất giàu truyền thống đã nuôi dưỡng, hun đúc, hình thành nên tính cách, ý chí và khí phách của những con người xứ Lạng, tiêu biểu như anh Hoàng Văn Thụ, anh Lương Văn Tri đã đã có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc cho phong trào cách mạng Việt Nam, là niềm tự hào của quê hương Xứ Lạng anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

3

Lạng Sơn là địa phương thành lập chi bộ đảng từ rất sớm. Giữa năm 1933, được sự ủy nhiệm của Đảng, đồng chí Hoàng Văn Thụ và đồng chí Đoàn Viết Thọ tới xã Thụy Hùng, châu Văn Uyên (nay là xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc) tổ chức kết nạp 05 đảng viên và thành lập Chi bộ Thụy Hùng, là chi bộ đầu tiên ở tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Văn Thụ được chỉ định làm Bí thư Chi bộ. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn, vai trò hết sức quan trọng để lãnh đạo việc xây dựng và phát triển các phong trào cách mạng, là mốc son đầu tiên, đánh dấu bước trưởng thành và ghi nhận một hiện thực sinh động: hạt giống đỏ của Đảng nảy mầm trên quê hương xứ Lạng. Từ một Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập, Đảng bộ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, lãnh đạo quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn viết nên những trang sử hào hùng, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có 15 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 681 tổ chức cơ sở đảng với 3.334 chi bộ và trên 69.000 đảng viên.

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục lãnh đạo quân và dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu quan trọng, đưa nền kinh tế từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá với năng suất chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đã phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong 90 năm qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng với đó, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, có khát vọng vươn lên; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, chủ động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối trao tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn

 

Đồng chí tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lạng Sơn sẽ chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy công bố Kết luận của Bộ Chính trị về việc công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

4

 

Tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã công bố Kết luận của Bộ Chính trị về việc công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam tại Công văn số 5757-CV/VPTW, ngày 27/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng thời công bố phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1986 - 2020).

 

 

Đại diện Lão thành cách mạng phát biểu tại buổi lễ

5

Nguồn Báo Lạng Sơn điện tử.

About