Skip to main content

Lễ hội chùa Bắc Nga, huyện Cao Lộc được công nhận là Di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia

Lễ hội chùa Bắc Nga, huyện Cao Lộc được công nhận là Di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia

 

 

 

Chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc - nơi diễn ra lễ hội truyền thống hằng năm

     Lễ hội truyền thống chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia theo Quyết định số 231/QD-BVHTTDL ngày 14/2/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch.

     Theo đó, lễ hội chùa Bắc Nga là lễ hội tiêu biểu được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm tại chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đây là lễ hội du xuân, cầu tài cầu lộc với phần lễ có các nghi thức cúng tế trong chùa mời Tiên, mời Phật về phù hộ cho dân chúng được bình an, hạnh phúc và phần hội có múa sư tử, thanh niên nam, nữ rủ nhau lên các triền đồi hát giao duyên với các làn điệu sli, lượn đặc trưng của dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn.

     Việc được công nhận sẽ là động lực giúp cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Lộc tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của di sản trên địa bàn./.

Nguồn: https://baolangson.vn/van-hoa/562174-le-hoi-chua-bac-nga-huyen-cao-loc-duoc-cong-nhan-la-di-san-van-hoa-phi-vat-quoc-gia.html

About