Skip to main content

Kiểm tra thường trực huyện ủy về công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về sát nhập huyện Cao Lộc vào Thành phố Lạng Sơn

Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri và trình thông qua HĐND các cấp về đề án sát nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn trên địa bàn huyện Cao Lộc

Ngày 8/5/2024, đoàn công tác của huyện do đồng chí Phạm Quang Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng đoàn đã đến kiểm tra  công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri và trình thông qua HĐND các cấp về đề án sát nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn trên địa bàn huyện Cao Lộc.

 Để chuẩn bị các điều kiện cho việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sát nhập đơn vị hành chính Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri; thực hiện  trang trí các khu vực nhà văn hoá nơi tổ chức lấy ý kiến cử tri theo đúng quy định, đảm bảo trang trọng và đầy đủ các nội dung. Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính và tiến hành các bước, đảm bảo theo kế hoạch. 

1

Đồng chí Phạm Quang Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra thự tế tại hai xã, đồng chí Phạm Quang Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, các thôn, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền vận động đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí đề nghị các thôn, CBCC tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân về chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo, kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; chuẩn bị báo cáo, biên bản kịp thời, đầy đủ, chính xác. Ngay sau ngày lấy ý kiến cử tri cần tiếp tục bám sát đề án, kế hoạch đã xây dựng, triển khai các bước theo đúng lộ trình, bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

23

 

About