Skip to main content

Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và Công an nghĩa vụ năm 2023

KHẮM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUAN SỰ NĂM 2023

 

          Thực hiện kế hoạch khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Ngày 10/11/2022. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Gia Cát tiến hành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Năm 2023 xã Gia Cát được giao Khám tuyển tại huyện là 20 nên quân số khám sơ tuyển tại xã cũng cao hơn tổng số thanh niên được khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự là 37. Khám sơ tuyển Công an nghĩa vụ là 03 thanh niên.

Dưới đây là một số hình ảnh khám Sơ tuyển tại xã.

12345

 

About