Skip to main content

HỌP BCĐ XÃ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI SÁP NHẬP HUYỆN CAO LỘC VÀO THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

HỌP BCĐ XÃ TRIỂN KHAI

CÔNG TÁC  TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI SÁP NHẬP HUYỆN CAO LỘC VÀO THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

          Sáng ngày 16/5/2024 tại hội trường ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ đạo xã  họp triển khai lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập huyện Cao Lộc vào TPLS. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Đức Sơn bí Đảng ủy, chủ tịch UBND xã trưởng ban chỉ đạo, các ban ngành đoàn thể, các CBCC, trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các thôn trên địa bàn xã.

1

          Đồng chí trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh việc tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để công tác tổ chức lấy phiếu đạt kết quả cao nhất. các thôn nắm chắc số lượng cử tri lấy ý kiến hiện đi làm ăn xa không ở trên địa bàn, các hộ gia đình cư trú trên địa bàn trên 6 tháng liên tục. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã. Để cử tri nắm được tính quan trọng của việc sáp nhập vào TPLS. Bên cạch đó các thôn tổ chức tổng vệ sinh quét dọn sắp xếp, chỉnh trang lại nhà văn hóa thôn thực hiện treo cờ và các băng rôn maket  theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp huyện.

2

          Chỉ đạo các tổ ở các thôn phân công nhiệm vụ các thành viên, hướng dẫn việc phân loại tổng hợp phiếu.  Đồng chí đề nghị các thôn, CBCC tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân về chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo, kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; chuẩn bị báo cáo, biên bản kịp thời, đầy đủ, chính xác. Ngay sau ngày lấy ý kiến cử tri cần tiếp tục bám sát đề án, kế hoạch đã xây dựng, triển khai các bước theo đúng lộ trình, bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

3

 

About