Skip to main content

Hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thực hiện Kế hoạch: 96/KH-ĐĐBQH, ngày 17/4/2024 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch số: 208/KH–MTTQ–BTT, ngày 17/4/2024 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Lộc về việc tổ chức Tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

          Ngày 22/04/2024 Thường trực UBMTTQ xã phối hợp với HĐND,UBND xã Gia

1

Cát tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri  giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh  Lạng Sơn với cử tri 02 xã: Gia Cát và Tân Liên.

  1. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

  Ông Phạm Trọng Nghĩa, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn.

2.Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Sở giao thông vận tải, sở Nông nghiệp, sở tài nguyên môi trường, bộ chỉ huy biên phòng tỉnh…

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Lãnh đạo HĐND,UBND, UBMTTQ huyện

 dự hội nghị hôm nay còn có đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban của huyện Cao Lộc:

4. Đại biểu xã: các đ/c Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ  và đại biểu đại diện cho cử tri 02 xã: Gia Cát, Tân Liên đã có mặt đầy đủ.

 Báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

2

 Tiếp thu, giải trình và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. các vấn đề cử tri quan tâm như Giải phóng mặt bằng quốc lộ 4B, chế độ chính sách với đối tượng người tham gia bảo hiểm y tế, người hoạt động không chuyên trách...

3

 

About