Skip to main content

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ GIA CÁT KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 -2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ SÁU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ GIA CÁT KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 -2026

TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ SÁU

          Ngày 20/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Gia Cát tổ chức kỳ họp thứ Sáu nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, An ninh – Quốc phòng 6 tháng đầu năm đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

          Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện Cao Lộc. Dự kỳ họp còn có các đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn; các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; Lãnh đạo các trường học trên địa bàn, trạm y tế; khuyến nông viên, thú y viên xã; đại diện các HTX trên địa bàn; đại diện Xí nghiệp khai thác các công trình Thủy lợi, đại điện Công ty giống Thủy sản cấp I; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện cử tri; các bộ, công chức xã cùng 22 đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Văn Đông, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện Cao Lộc đã ghi nhận những kết quả HĐND, UBND xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.

          Kỳ họp đã nghe, nghiên cứu các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Thông báo của UB MTTQ xã. Tại kỳ họp có 03 ý kiến thảo luận, chất vấn 01 nội dung, đề nghị giải trình 03 nội dung. Kỳ họp thảo luận và nhất trí thông qua 05 Nghị quyết quan trọng.

Nguồn: Hội đồng nhân dân xã.

Dưới đây là một số hình ảnh.

1234

 

About