Skip to main content

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ GIA CÁT TỔ CHỨC KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ GIA CÁT TỔ CHỨC

KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Sáng ngày 21/5/2024 HĐND xã Gia Cát  tổ chức Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự và chỉ đạo hội nghị có:

1. Đ/c: Đặng Đức Sơn, Huyện ủy viên Bí thư Đảng ủy - Chỉ tịch UBND xã.

2. Dự kỳ họp còn có trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng các thôn và các đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Kỳ họp đã thông qua:

2

1. Tờ trình của Chủ tịch UBND xã về việc tán thành chủ trương nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.

2. Báo cáo của Chủ tịch UBND xã về tổng hợp ý kiến cử tri về nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.

3. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về việc tán thành chủ trương nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.

Các đại biểu HĐND xã Gia Cát khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kỳ họp đều nhất trí cao với dự thảo nghi quyết của HĐND xã về việc tán thành chủ trương nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.

4. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND xã Gia Cát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đoàn Trung Hiếu trưởng CA xã Gia Cát do luân chuyển công tác, bầu bổ sung  chức danh ủy viên UBND xã với ông Phạm Anh Tuấn trưởng công an xã.

13

 

About