Skip to main content

Tổ chức Bốc thăm Tái định cư với các hộ bị thu hồi đất ở dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B

Chiều 21/8/2023 tại hội trường UBND xã Gia Cát. UBND xã Gia Cát phối hợp cùng phòng tài nguyên môi trường tổ chức bố thăm giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhânảnh hưởng dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (đợt 2). 

Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (địa phận thôn Cổ Lương, xã Gia Cát - đợt 4);

- Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (địa phận thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát - đợt 1);

- Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (địa phận thôn Liên Hoà, xã Gia Cát - đợt 2);

- Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (địa phận thôn Bắc Nga, xã Gia Cát - đợt 1);

- Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (địa phận thôn Hợp Tân, xã Gia Cát - đợt 1).  

1. Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - Chủ trì;

2. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn;

3. Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc;

4. Đại diện lãnh đạo UBND xã Gia Cát và công chức Địa chính - NN - XD và MT xã Gia Cát;

5. Các hộ gia đình, cá nhân theo phương án giao đất tái định cư tại các Quyết định số: 304/QĐ-UBND ngày 30/6/2023, 362/QĐ-UBND ngày 06/7/2023, 317/QĐ-UBND ngày 05/7/2023, 408/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 và số 458/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND huyện Cao Lộc (11 hộ).

12345

một số hình ảnh hướng dẫn người dân thực hiện bốc thăm.

About