Skip to main content

Cao Lộc: Đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm 2022 đến nay, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện Cao Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới (NTM).

Năm 2022, huyện Cao Lộc phấn đấu đưa thêm xã Thụy Hùng đạt chuẩn NTM, xã Gia Cát đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã khác phấn đấu đạt thêm 1-2 tiêu chí. Cùng với các huyện, thành phố khác trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cao Lộc gặp không ít khó khăn. Trong đó, có khó khăn do hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao ban hành chậm khiến việc triển khai của các xã gặp lúng túng; nguồn vốn phân bổ thực hiện chương trình chậm; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp…

 

Cán bộ, công chức và người dân xã Bảo Lâm chung sức trồng hoa, cây cảnh

Trước bối cảnh như vậy, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM đề ra, huyện Cao Lộc xác định rõ, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, cần thực hiện tốt việc huy động nguồn lực xã hội hóa từ người dân, doanh nghiệp, cá tổ chức, cá nhân… Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Để huy động được nguồn lực xã hội hóa, công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò rất quan trọng. Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND huyện chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền được trên 250 tin, bài về xây dựng NTM; tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc hội họp, sinh hoạt từ xã đến các thôn…

Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Cao Lộc đã triển khai được 82 ngày ra quân hỗ trợ xây dựng NTM với sự tham gia của hơn 40.000 lượt người tham dự (gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân). Qua đó, đã phát quang, khơi thông dòng chảy kênh, mương, cống, rãnh được 125.000 m; thu gom, xử lý hơn 750 tấn rác thải; vệ sinh đường làng, ngõ xóm được hơn 2.000 km; trồng hoa, cây cảnh, vẽ tranh tường…

Ông Dương Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lộc cho biết: Cùng với chung tay thực hiện các tiêu chí NTM, tại các buổi phát động hỗ trợ xây dựng NTM, các phòng, ban liên quan của huyện, cán bộ xã còn kết hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các tiêu chí (từ năm 2022 đến nay tiến hành phát 3.400 tờ rơi liên quan đến tiêu chí môi trường; cấp phát 10.500 túi ni lông dễ phân hủy…).

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cũng như thực hiện phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang xuống cơ sở hỗ trợ xây dựng NTM đã góp phần quan trọng giúp người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa chương trình, qua đó tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí NTM. Bà Đồng Thị Kim Loan, thôn Còn Pheo, xã Thụy Hùng cho biết: Năm 2022, khi Nhà nước có chủ trương làm đường giao thông qua phần đất vườn của mình, sau khi được tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã tự nguyện hiến khoảng 1.000 m2 đất để làm đường.

Cùng với gia đình bà Loan, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã hiến trên 35.000 m2 đất, đóng góp trên 1 tỷ đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí.

Bên cạnh sự chung sức của người dân, tháng 10/2022, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm ủng hộ xây dựng NTM. Ngay tại lễ phát động, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… đã ủng hộ gần 320 triệu đồng để xây dựng NTM trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong công tác xã hội hóa đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, đồng thời huy động thêm nguồn lực để huyện Cao Lộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM đề ra. Qua đó đến nay, xã Thụy Hùng đạt chuẩn xã NTM, xã Gia Cát đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Lũy kế đến nay, trên địa bàn huyện Cao Lộc có 9 xã NTM, trong đó có 2 xã NTM nâng cao.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, hy vọng rằng năm 2023 và những năm tiếp theo, việc huy động nguồn lực xã hội hóa trên địa bàn huyện Cao Lộc tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Qua đó, tạo động lực, thêm nguồn lực để huyện đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng NTM.

nguồn báo Lạng Sơn.

About