Skip to main content

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023 TẠI XÃ GIA CÁT.

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

 

          Sáng ngày 28/6/2023 Tại hội trường nhà văn hóa xã Gia Cát. Ủy ban nhân dân xã Gia Cát phối hợp cùng Phòng tư pháp huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí phó trưởng phòng Tư pháp huyện, có đại diện ban chỉ huy quân sự huyện, có tổ quản lý thị trường huyện Cao Lộc về phía đại diện chính quyền xã có đồng chí Nguyễn Thị Nhung Phó chủ tịch ủy ban  nhân dân xã. Và đại diện hơn 100 đại biểu đến từ 10 thôn bản.

          Tại hội nghị các đại biểu đến từ 10 thôn bản trên địa bàn xã đã được nghe đồng chí đại diện ban chỉ huy quân sự huyện truyền tải thông tin về Luật nghĩa vụ quân sự và luật dân quân tự vệ.  Về đại diện tổ quản lý thị trường tuyên truyền về nội dung và các xử lý vi phạm khi buôn bán, kinh doanh hàng hóa.  Đại diện phòng tư pháp thực hiện nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. tuyên truyền năm tình hình dư luận về vụ việc tại Tây nguyên.

          Dưới đây là một số hình ảnh về tổ chức Hội Nghị.

1234

CC-VHXH.

About